Vào lúc: 15h00 ngày 18/03/2017 (thứ 7) sẽ diễn ra Hội nghị Tổng kết Công tác Hội Doanh Nhân năm 2016 & Triển khai Phương hướng Nhiệm vụ năm 2017

Email In PDF.

Vào lúc: 15h00 ngày 18/03/2017 (thứ 7) sẽ diễn ra Hội nghị Tổng kết Công tác Hội Doanh Nhân năm 2016 & Triển khai Phương hướng Nhiệm vụ năm 2017 
Tại: Khách Sạn Mường Thanh Quy Nhơn 
Địa chỉ: 02 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn
CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2016 & TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
15h00 – 15h30: Đón tiếp đại biểu
15h30 – 16h00: Ra mắt bộ sưu tập thời trang Delight mới 2017 
16h00 – 17h00:

  • Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
  • Phát biểu của Chủ tịch
  • Báo cáo tổng kết hoạt động Hội năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017
  • Khen thưởng
  • Ra mắt hội viên mới 2017
  • Chụp hình lưu niệm
Joomlart