Ms Tina Phan – Giám đốc Đông Dương, VP HKTDC tại Việt Nam Ms Giang Thiện Nghi – Trợ lý kết nối thương mại, vp HKTDC tại Việt Nam Cục Phát Triển Mậu Dịch Hồng Kông (HKTDC)

Email In PDF.

Ms Tina Phan – Giám đốc Đông Dương, VP HKTDC tại Việt Nam Ms Giang Thiện Nghi – Trợ lý kết nối thương mại, vp HKTDC tại Việt Nam Cục Phát Triển Mậu Dịch Hồng Kông (HKTDC) là một tổ chức mang tính pháp quy của Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông.

HKTDC xúc tiến và phát triển ngoại thương của Hồng Kông cả về hàng hoá lẫn dịch vụ, đồng thời tiếp thị Hồng Kông như là một trung tâm thương mại của khu vực và cửa ngõ vào Trung Quốc, và ra thế giới. Hiện nay có hơn 46 văn phòng trên toàn thế giới, kể cả văn phòng ở Việt Nam đặt tại TP.Hồ Chí Minh từ năm 1997.

Joomlart